P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 6

4
© Didaktik s.r.o.
Detekce tlaku vzduchu MELS01
Materiál :
1 stříkačka 120 ml
1 manometr pro Boyle - Mariottův pokus
Na cestě dolů z hory můžete cítit nárůst tlaku v uších a zvyšující se tlak v letadle během přistání
může být i nepříjemný. Můžete vnímat změny tlaku.
Pomocí stříkačky můžete výrazně změnit tlak.
Pokus 1 :
• píst umístíme mezi 30 a 40 ml. Jednou rukou držíme stříkačku, otvor
zakryjeme prstem, píst zatlačíme a vytáhneme. Na prstu cítíme změnu
tlaku.
• ukazatel polohy pak např. při hodnotě 1000 hPa vlastně ukazuje dvojnásobný tlak.
(1000 hPa - 1000 hPa = 0 normální tlak)
(2000 hPa - 1000 hPa = 1000 hPa na ukazateli manometru, tedy dvojnásobný tlak proti
normálnímu).
Část 1 :
• zasuneme píst stříkačky zcela dolů a nasadíme manometr.
• zkusíme píst vytáhnout a na manometru odečíst hodnotu.
Část 2 :
• vytáhneme pístu (70-80 ml) a připojíme
manometr
• v ruce držíme stříkačku i manometr a zatlačíme
na píst :
(a) tím, že zatlačíme píst dlaní
(b) opřením pístu o břicho
Odečteme naměřený tlak.
Pokus 2 :
• pomocí manometru můžeme změnu tlaku (měříme v hektopascalech - hPa).
• normální tlak je asi 1000 hPa a odpovídá umístění ukazatele na hodnotě 0.
Poznatek (správnou odpověď podtrhněte) :
Při vytažení pístu se prostor pro plynné částice : zmenšuje / zvětšuje.
Tlak se : snižuje / zvyšuje.
Při zasunutí pístu se prostor pro plynné částice : zmenšuje / zvětšuje.
Tlak se : snižuje / zvyšuje
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...19
Powered by FlippingBook