P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 7

5
© Didaktik s.r.o.
Magdeburské polokoule MELS02
Materiál :
1 magdeburské polokoule, pár
Pokud působí normální tlak vzduchu na jedné straně, na
druhé straně může být k jeho překonání nutná velká síla.
Otto Guericke, starosta Magdeburgu, předvedl v roce 1654
pokus se dvěma polokoulemi. Ukázal tak, jak velkou sílu má
tlak u zemského povrchu.
Příprava :
Koule k sobě lehce k sobě přitlačte.
Pokus :
• tahem zkuste polokoule od sebe oddělit (viz obrázek).
• to jde docela snadno, pokud lehce ohnete gumu na hraně a mezi polokoule se dostane vzduch
Poznatek (správnou odpověď podtrhněte) :
Tlak vzduchu ovlivňuje sílu pro odtržení :
• ze strany
• ze všech stran
• z jedné strany
Velikost síly při odtržení disků od sebe závisí na :
• na ploše disků
• na síle
Jak velká síla bude působit na 1 dm² ?
• 10 N
• 1 000 N
• 100 000 N
Poznámka :
V dalším pokus vložte přitlačené disky do vakuové nádoby a zmenšete v ní tlak..
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...19
Powered by FlippingBook