P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 8

6
© Didaktik s.r.o.
Měření tlaku vzduchu MELS03
Materiál :
1 injekční stříkačka 120 ml
1 vakuová hadice, D = 6 mm, L = 30 cm
1 vakuově nádoba 1000 ml, s vakuometrem
Pokus :
• připravte vakuovou nádobu a připojte stříkačku.
• zatlačte píst a pak jej vytáhněte asi na hodnotu 100 ml.
• takže jsme snížili množství vzduchu o 1/10 a tlak klesl o 100 hPa.
• tlak v nádobě je tedy 1000 hPa - 100 hPa.
Úkol :
Při jakém tlaku ve vakuové nádobě je ještě možné sundat víko rozumnou sílou ?
• 900 hPa
• 800 hPa
• 600 hPa
Poznatek :
S manometrem (zde vakuometr, protože měříme nízký tlak) můžeme měřit tlak vzduchu.
Poznámka :
Měřič tlaku se také nazývá barometr.
Je-li tlak ve vakuové nádobě například pouze poloviční, se zdvihem pístu stříkačky vyčerpáme
také pouze poloviční množství vzduchu ven a tlak klesá jen o 50 hPa.
Pokud chcete předejít možným potížím při provádění
pokusů, často odečítejte měřené hodnoty. Jediné tak zajistíte
bezpečnost při náhlé změně tlaku nebo teploty při práci s
hydraulickým zařízením. Je nutné dodržovat pokyny pro
provoz vakuové nádoby.
Vypumpujeme více vzduchu z vakuové nádoby a sledujeme vakuometr a ventily.
Poznámka :
• při zmenšení tlaku ve vakuové nádobě je více patrný vnější tlak vzduchu.
• musíme zvýšit úsilí při pumpování.
• při tlaku 200 hPa (1000 hPa - 800h Pa) je již vytažení pístu velmi obtížné.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...19
Powered by FlippingBook