P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 9

7
© Didaktik s.r.o.
Vnitřní tlak ≥ vnější tlak MELS04
Materiál :
1 injekční stříkačka 120 ml
1 vakuová hadice, D = 6 mm, L = 30 cm
1 vakuová nádoba 1000 ml, s vakuometrem
1 balónek, sada 2 ks
1 svorka pro balónky
1 magdeburské disky, gumové, pár
Pomocí magdeburských disků jsme si ukázali, co znamená tlakový rozdíl mezi vnitřním a vnější
tlakem, kde tlak „venku“ byl vyšší, než tlak „uvnitř“. S pomocí vakuové nádoby můžeme zrušit
nebo změnit tento efekt.
Pokud pumpujeme pneumatiku a vnitřní tlak > vnější tlak, potom můžeme dosáhnout stejného
účinku, pokud je vnitřní tlak udržován na konstantní úrovni a vnější tlak snižujeme.
Pokus 1 :
• do vakuové nádoby vložíme k sobě přitisknuté magdeburské disky.
• z nádoby odčerpáváme vzduch a sledujeme tlak.
• disky se samy rozpojí po dosažení bodu : vnější tlak = vnitřní tlak.
Pokus 2 :
• uzavřete balonek svorkou a vložte jej do vakuové nádoby.
• zmenšujte velikost tlaku ve vakuové nádoby.
• sledujte „osvobození se“ od vnějšího tlaku.
• otevřete odvzdušňovací ventil a sledujte vliv rostoucího vnějšího tlaku.
Pokus 3 :
• do vakuové nádoby vložte čokoládový bonbón.
• zopakujte pokus 2 s čokoládovou „bombou“.
Úkol :
Co se stane, když balónek nezavřeme svorkou ?
Poznatek :
Síla účinku při různých tlacích je vždy ve směru :
• od
nižšího / vyššího
tlaku k
nižšímu / vyššímu
tlaku.
Přeškrtněte nesprávnou možnost.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,...19
Powered by FlippingBook