Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 30 Next Page
Page Background

15

© Didaktik s.r.o.

Vodní elektrárna AES 4.1.

Jak může voda rozsvítit žárovku ?

Příprava :

• turbínu nasadíme na modul motor/generátor

• kovovou osu modulu zavedeme do osy turbíny

• 4 plastové šrouby z modulu turbíny musí zapadnout do prohlubní v

modulu motor/generátor bloku

• tím se oba moduly spojí dohromady

• opatrně stiskneme tlačítko na hřídeli turbíny

• tím zapadne osa turbíny do hřídele generátoru

• prstem zkontrolujeme lehký chod turbíny

• do modulu pro žárovku zašroubujeme žárovku 1,5V

• motor/generátor propojíme pomocí modrého a červeného vodiče s

modulem pro žárovku

• kohoutek (hadičku) zavedeme do tělesa turbíny

• proud musí směřovat na střed lopatek turbíny

• do turbíny začneme pouštět vodu

Výsledek:

Voda pohání turbína, žárovka se rozsvítí

Poznámka :

Pokud není dostatečný tlak vody, potom turbína rotuje příliš pomalu.

Žárovka tedy svítí jen velmi slabě nebo vůbec ne. V tomto případě

doporučujeme místo žárovky měřící přístroj a změříme napětí.

Fyzikální vysvětlení :

Přeměna energie z :

• mechanické (rotace turbíny) v

• elektrickou (generátor)

• světelná a tepelná, žárovka se rozsvítí

Vybudovali jsme malou

vodní elektrárnu !