Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 30 Next Page
Page Background

16

© Didaktik s.r.o.

Vodní energie - další pokusy AES 4.1.1.

• protože vodním proudem nedosáhneme konstantního příkonu, je vhodné používat analogový

měřící přístroj.

• dále budeme pro určení výkonu (Ws) potřebovat stopky.

• za pomocí přístroje „DE723-1W wattmetr inno“ můžeme určit výkon

turbíny (W) přímo a také můžeme dodatečně zobrazit výkon za

jednotku času (Ws).

• tento přístroj je v daném pokusu velmi cenný, neboť dodávaný

příkon (vodní tok) není konstantní.

Pokus 1 :

Pro určení výkonu turbíny musíme změřit napětí a proud.

Objeví se však problém :

Vzhledem k tomu, že napájecí zdroj (vodní tok) není konstantní, hodnotu výkonu nedokážeme

přesně určit.

Pokus 2 :

Upozornění :

Je nutné zabránit styku měřicího zařízení s vodou, doporučujeme

použít dlouhý připojovací kabel !

Spojení s praxí :

• zkuste schematicky znázornit vodní elektrárnu.

• najděte různé typy turbín vodních elektráren v učebnici fyziky. Jaký je typ turbíny, který se

nachází v modulu ?

• Francisova nebo Kaplanova turbína se používají ve vodních elektrárnách na řekách nebo

přílivových na moři.

Mezipředmětové další úkoly :

• kolik % domácí energetické potřeby je kryto z vodních elektráren ?

• kde jsou umístěny zdroje vodní energie ve Vaší zemi ?

• jaké jsou výhody a nevýhody vodních elektráren ?