Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 30 Next Page
Page Background

17

© Didaktik s.r.o.

Princip tepelné elektrárna AES 5.1.

Určitě znáte elektrárny na uhlí, zemní plyn nebo ropu. Takovým elektrárnám říkáme „tepelné

elektrárny“. Kde se elektrické energie v tepelných elektrárnách bere ?

Příprava :

• turbínu nasadíme na modul motor/generátor

• kovovou osu modulu zavedeme do osy turbíny

• 4 plastové šrouby z modulu turbíny musí zapadnout do prohlubní v

modulu motor/generátor bloku

• tím se oba moduly spojí dohromady

• opatrně stiskneme tlačítko na hřídeli turbíny

• tím zapadne osa turbíny do hřídele generátoru

• prstem zkontrolujeme lehký chod turbíny

• vzduchovou pumpu (DM508-1P) postavíme na zem vedle

stolu

• pružnou hadici přípojíme k pumpě

• trysku pružné hadice vložíme do télesa turbíny a namíříme

na střed lopatek

• do modulu pro žárovku zašroubujeme žárovku 1,5V

• motor/generátor propojíme pomocí modrého a červeného vodiče s modulem pro žárovku

Výsledek:

Tlak vzduchu pohání turbínu, žárovka se rozsvítí.

• pevné držíme těleso turbíny

• další student začne pumpovat