Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 30 Next Page
Page Background

18

© Didaktik s.r.o.

Poznámka :

Jednotku turbíny a horké páry plynu je jen velmi obtížně realizovat v laboratorních podmínkách

z důvodu vysoké teploty par a možnosti poranění. Proto jsme horkou páru nahradili vzduchem z

pumpy.

Fyzikální vysvětlení :

Přeměna energie z :

• mechanické (rotace turbíny) v

• elektrickou (generátor) a potom v

• světelnou a tepelnou, žárovka se rozsvítí

Spojení s praxí :

V tepelné elektrárně je voda ohřívána v tlakových nádržích. Po zahřátí na vysokou teplotu se

voda začne vypařovat a v nádrži je vyvinut velmi vysoký tlak. Horká pára uniká pod tímto vysokým

tlakem tryskou a pohání turbínu.