Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 30 Next Page
Page Background

19

© Didaktik s.r.o.

Tepelná elektrárna - další pokusy s vrtulí AES 5.1.1.

Pokus 1 :

• chceme-li určit výkon turbíny, musíme znát hodnotu napětí a proudu.

• protože pumpa, která pohání turbínu, nedává konstantní přísun vzduchu, je vhodné používat

analogový měřící přístroj.

• dále budeme pro určení výkonu (Ws) potřebovat stopky.

Objeví se však problém :

Vzhledem k tomu, že napájecí zdroj (pumpa) není konstantní, hodnotu výkonu nedokážeme

přesné určit.

• za pomocí přístroje „DE723-1W wattmetr inno“ můžeme určit výkon turbíny (W) přímo a také

můžeme dodatečně zobrazit výkon za jednotku času (Ws).

• tento přístroj je v daném pokusu velmi cenný, neboť dodávaný příkon (pumpa) není konstantní.

Pokus 2 :

Spojení s praxí :

• zkuste schematicky znázornit tepelnou elektrárnu, rozložení trysek a turbín.

Poznámka :

• Uvažujte i případ jaderné elektrárny, kde se kapalina ohřívá a tato tepelná energie se převádí

na elektrickou energii turbíny. Jaký je rozdíl oproti „tradičním“ tepelným elektrárnám, jaký je

rozdíl v procesu spalování.

Mezipředmětové další úkoly :

• kolik % domácí energetické potřeby je kryto z tepelných elektráren ?

• kolik % domácí energetické potřeby je kryto z jaderných elektráren ?

• uveďte výhody a nevýhody tepelných elektráren.

• uveďte výhody a nevýhody jaderných elektráren.