Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 30 Next Page
Page Background

21

© Didaktik s.r.o.

Sériové zapojení solárních článků AES 6.2.

• přepojte modrý a červený kabel do měřícího přístroje na měření

proudu (cca 100 mA).

• naměřenou hodnotu zapište do tabulky.

Poznatek :

Pokud jsou články zapojeny v sérii, vzroste napětí.

Proud je průměrem proudu, které dávají jednotlivé solární články.

Hodnotu pro paralelní zapojení článků doplňte až po vykonání dalšího pokusu.

Typ měření

Napětí (V DC)

Proud (mA DC)

Levý článek

Pravý článek

Dva články v sérii

Dva články paralelně

• nastavte rozsah DC napětí na měřícím přístroji na min. 3V.

• připojte levou solární buňku pomocí modrého a červeného 75 cm

dlouhého kabelu s měřícím přístrojem.

• naměřenou hodnotu zapište do tabulky.

• připojte pravou solární buňku s měřícím přístrojem.

• naměřenou hodnotu zapište do tabulky.

• zapojte modrý kabel do levého článku, červený do pravého (krajní

zdířky) a oba solární články v modulu spojte černým 25 cm dlouhým

kabelem.

• naměřenou hodnotu zapište do tabulky.