Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 30 Next Page
Page Background

22

© Didaktik s.r.o.

Paralelní zapojení solárních článků AES 6.3.

• přepojte modrý a červený kabel do měřícího přístroje na měření

proudu (cca 200 mA)

• naměřenou hodnotu zapište do tabulky.

Poznatek :

Pokud jsou články zapojeny paralelně, celkové napětí je průměrem napětí jednoho článku.

Proud je však vzroste.

• nastavte rozsah DC napětí na měřícím přístroji na min. 3V.

• připojte levou solární buňku pomocí modrého a červeného 75 cm

dlouhého kabelu s měřícím přístrojem.

• naměřenou hodnotu zapište do tabulky.

• připojte pravou solární buňku s měřícím přístrojem.

• naměřenou hodnotu zapište do tabulky.

• zapojte modrý a červený kabel do levého článku a oba solární články

v modulu spojte paralelně dvěma černými 25 cm dlouhými kabely.

• naměřenou hodnotu zapište do tabulky.