Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 30 Next Page
Page Background

24

© Didaktik s.r.o.

Solární článek pohání elektrické auto AES 6.5.

Pokus 2 :

• přejdeme se zařízením k oknu

• natočíme článek kolmo ke slunci

Výsledek :

Dokonce ani za jasného slunečného dne se auto nerozjede.

Pokus 3 :

• spojíme články do série.

• pokus zopakujeme s články natočenými kolmo k slunci.

Výsledek :

Auto se nerozjede, i když napětí se zvýšilo.

Pokus 4 :

• spojíme články paralelně.

• pokus zopakujeme s články natočenými kolmo k slunci.

• auto se rozjede. Proč ?

Poznatek :

Pokud zařízení potřebuje ke své funkci větší energii, články se musí spojit paralelně.

Pokus 1 :

• auto připojíme k solárnímu článku

Výsledek :

Auto zůstane v klidu.