Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 30 Next Page
Page Background

25

© Didaktik s.r.o.

Krátkodobé skladování energie AES 7.1.

Příprava :

• použijeme modul pro krátkodobé skladování energie.

• připojíme ruční generátor na vstup (IN) modulu

• otočíme kličkou generátoru, co vidíme ?

Výsledek :

Ručička modulu se vychýlí doprava, energie se uložila.

Energie z elektráren se obvykle vyrábí nepřetržitě (například na vodních elektrárnách). Tato

energie ale není zapotřebí v určitém čase, například v noci. Jak tedy energii uchováme pro

pozdější použití ?

Poznámka :

Pokud se ručička nevychýlí, tedy energie se neuloží, pouze je špatná polarita připojení. Připojte

kabely obráceně.