Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 30 Next Page
Page Background

4

© Didaktik s.r.o.

Proces spalování v dieselovém motoru AES 1.2.

Mnohá auta se pohybují díky dieslovému motoru. Chceme zjistit, jak tento pohon funguje.

Pokus

• odšroubujeme pouzdro pístu a vytáhneme píst z válce

• do válce nafoukáme vzduch

• do pístu vložíme malé množství „nadýchané“ bavlny

• nasadíme píst a pevně utáhneme

• po vznícení uvolníme manžetu a píst z válce vytáhneme

• do válce nafoukáme vzduch

• nasadíme znovu píst a manžetu utáhneme

Poznatek :

Vzhledem k silné kompresi a výsledné vysoké teploty by se měla bavlna vznítit (v podobě

mihotavých plamenů).

• válec přidržíme na stole

• druhou rukou zatlačíme na píst maximální silou

• tímto simulujeme kompresi ve válci