Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 30 Next Page
Page Background

6

© Didaktik s.r.o.

Spotřeba energie malé lampy (kvantitativně) AES 2.1.1.

Co nám říkají hodnoty uvedené na žárovce ? Jak můžeme tyto hodnoty zkontrolovat ?

Pomocí dvou multimetrů zkontrolujeme hodnoty uvedené na žárovce a

tedy ověříme i její výkon.

Poznámka :

U tohoto pokusu je doporučeno použít analogové přístroje, neboť zdroj

energie neposkytuje konstantní hodnotu.

U digitálních přístrojů doporučujeme použití „velkých“ měřících přístrojů,

jinak nemusíme dostat správný výsledek.

• místo ručního generátoru, použijeme regulovatelný napájecí

zdroj

• zdroj nastavíme na DC, pozor na polaritu !

• napětí nastavíme přesně na 6V

Výsledek :

Jaké hodnoty byly určeny ?

Napětí :

.......................... V

Proud : ..........................

Výkon : .................. W

Výsledek :

Zapíšeme naměřené hodnoty a porovnáme s těmi, které jsou uvedené na lampě.

Napětí :

.......................... V

Proud : ..........................

Výkon : .................. W

Upozornění :

Elektrické součástky mají obvykle odchylky od zadané hodnoty. Proto naše měření může mít

odchylku od hodnot uvedených na lampě !

Pokus 1 :

Pokus 2 :