Table of Contents Table of Contents
P9160-4W Návod "ŽES Alternativní energie" Next Page
Information
Show Menu
P9160-4W Návod "ŽES Alternativní energie" Next Page

 
Obsah soupravy
4

Alternativní energie
5

Proces spalování v benzinovém motoru AES 1.1.
5

Proces spalování v dieselovém motoru AES 1.2.
6

Spotřeba energie malé lampy AES 2.1.
7

Spotřeba energie malé lampy (kvantitativně) AES 2.1.1.
8

Energetická náročnost domácích spotřebičů AES 2.1.2.
9

Energetická spotřeba malého elektrického auta AES 2.2.
10

Další pokusy s autem na elektrický pohon AES 2.2.1.
11

Auto - otázky z praxe AES 2.2.2.
12

Energetická spotřeba vrtule AES 2.3.
13

Další pokusy s vrtulí AES 2.3.1.
14

Síla větru AES 3.1.
15

Větrná energie - další pokusy AES 3.1.1.
16

Vodní elektrárna AES 4.1.
17

Vodní energie - další pokusy AES 4.1.1.
18

Princip tepelné elektrárna AES 5.1.
19

Tepelná elektrárna - další pokusy s vrtulí AES 5.1.1.
21

Měření napětí na solárním článku AES 6.1.
22

Sériové zapojení solárních článků AES 6.2.
23

Paralelní zapojení solárních článků AES 6.3.
24

Solární článek pohání modul s vrtulí AES 6.4.
25

Solární článek pohání elektrické auto AES 6.5.
26

Krátkodobé skladování energie AES 7.1.
27

Sklad energie jako zdroj energie AES 7.2.
28

Možnosti krátkodobého skladování energie AES 7.3.
29