P9160-4Z Návod "ŽES Odstředivá síla" - page 10

© 2013 Didaktik s. r. o.
8
Určení závislosti odstředivé síly na poloměru otáčení MRS 2.2
Pro přesné určení závislosti odstředivé síly F
z
na poloměru otáčení musí být zbývající parametry
(m,
ω
) konstantní.
Příprava
Na začátku pokusu je doporučeno následující nastavení:
Na posuvné závaží položíme tři 10g závaží se štěrbinou, doplníme tak celkovou hmotnost na 80g.
Siloměr umístíme na hodnotu 7 cm.
Pokus
Uvedeme zařízení do provozu, konečné napětí nastavíme na U = 6,0V.
Změříme dobu oběhu (T) pomocí světelné závory.
Zastavíme zařízení, posuneme siloměr vždy o 1 cm a měření 5x opakujeme.
Hmotnost tělesa musí zůstat konstantní.
Vše zapisujeme do tabulky.
r/cm
F
z
/N
T/s
m/g
Jednotky : 1 cm odpovídá 1 cm
0,1N odpovídá 1 cm
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook