P9160-4Z Návod "ŽES Odstředivá síla" - page 11

© 2013 Didaktik s. r. o.
9
Závěr
Odstředivá síla je přímo úměrná poloměru otáčení.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
0
5
10
F/N
r/cm
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook