P9160-4Z Návod "ŽES Odstředivá síla" - page 12

© 2013 Didaktik s. r. o.
10
Příklad:
Následující hodnoty byly naměřený s výše uvedeným nastavením.
r/cm
F
z
/N
T/s
m/g
9
0,5
0,820
80
10
0,6
0,819
80
11
0,66
0,817
80
13
0,72
0,822
80
14
0,8
0,820
80
Dostáváme následující diagram:
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook