P9160-4Z Návod "ŽES Odstředivá síla" - page 13

© 2013 Didaktik s. r. o.
11
Určení závislosti odstředivé síly na úhlové rychlosti MRS 2.3
Pro přesné určení závislosti odstředivé síly F
z
na úhlové rychlosti musí být zbývající parametry (m,
r) konstantní.
Příprava
Na začátku pokusu je doporučeno následující nastavení:
Na posuvné závaží položíme tři 10g závaží se štěrbinou, doplníme tak celkovou hmotnost na 80g.
Pozici siloměru nastavíme na hodnotu 2 cm.
Pokus
Uvedeme zařízení do provozu, konečné napětí nastavíme na U = 3,0V.
Změříme dobu oběhu (T) pomocí světelné závory.
Zastavíme zařízení, posuneme siloměr nahoru o 1 cm a měření 8x opakujeme s vyšším
napětím, tak aby poloměr zůstal konstantní.
Vše zapisujeme do tabulky
Vzorec pro obvodovou rychlost :
T
2
.
T/s
ω/rad/s
F
z
/N
r/cm
m/g
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17
Powered by FlippingBook