P9160-4Z Návod "ŽES Odstředivá síla" - page 14

© 2013 Didaktik s. r. o.
12
Jednotky : 1 rad/s odpovídá 1cm
0,1N odpovídá 1cm.
Závěr:
Odstředivá síla je přímo úměrná k druhé mocnině úhlové rychlosti tělesa.
Pokud se tedy např. úhlová rychlost ztrojnásobí, odstředivá síla bude přibližně devítinásobná.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17
Powered by FlippingBook