P9160-4Z Návod "ŽES Odstředivá síla" - page 15

© 2013 Didaktik s. r. o.
13
Příklad:
Následující hodnoty byly naměřený s výše uvedeným nastavením.
T/s
ω/rad/s
F
z
/N
r/cm
m/g
1,75
3,6
0,16
13,5
80
1,47
4,2
0,2
13,5
80
1,26
5,0
0,3
13,5
80
0,97
6,5
0,5
13,5
80
0,81
7,8
0,74
13,5
80
0,69
9,1
1,0
13,5
80
0,62
10,1
1,2
13,5
80
0,58
10,8
1,46
13,5
80
0,51
12,3
1,9
13,5
80
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
0
2
4
6
8
10
12
14
ω/rad/s
F/N
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17
Powered by FlippingBook