P9160-4Z Návod "ŽES Odstředivá síla" - page 5

© 2013 Didaktik s. r. o.
3
Co je to odstředivá síla.
Síla působící na objekt na kruhové dráze se označuje jako „odstředivá síla“.
Odstředivá síla roste:
při zvětšení hmotnosti (m),
při zvětšení vzdálenosti objektu od osy otáčení (poloměr r)
kvadrátem úhlové rychlosti (
ω
)
pohybovaného objektu.
Vzorec:
F
z
= mrω
2
S naším pokusným zapojením je možné určit závislost odstředivé síly na všech třech
veličinách (m, r,
ω
).
Konstrukce
1. Základnu postavíme na vodorovnou plochu, vyvážíme do roviny nivelačním šroubem.
2. Centrální pohon nasadíme na základnu vlevo, zdířky směřují ven ze základny.
3. Běžec s terčíkem nasadíme na kolejnici.
4. Na pravou stranu nasadíme běžec pro světelnou závoru.
5. Nasadíme siloměr 2N podle obrázku, značka 2N je umístěna v rovině s horním okrajem
objímky.
6. Niť (L = 19cm) slouží k přenosu síly a spojuje siloměr s posuvným závažím.
Poznámka:
Zařízení musí být vyváženo do roviny, jinak hrozí jeho poškození pádem.
Napětí pro pohyb zařízení musí být zvyšováno plynule a pomalu z nuly na požadované otáčky.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...17
Powered by FlippingBook