P9160-4Z Návod "ŽES Odstředivá síla" - page 7

© 2013 Didaktik s. r. o.
5
Pokusy
Určení závislosti odstředivé síly na hmotnosti rotujícího tělesa MRS 2.1.
Pro přesné určení závislosti odstředivé síly F
z
na hmotnosti rotujícího tělesa musí být zbývající
parametry (r,
ω
) konstantní.
Příprava
Na začátku pokusu je doporučeno následující nastavení:
Začínáme s posuvným závažím 50g, postupně zvyšujeme o 20g.
Siloměr seřídíme na nulu.
Pokus
Uvedeme zařízení do provozu, konečné napětí nastavíme na U = 6,0V.
Změříme dobu oběhu (T) pomocí světelné závory.
Zastavíme zařízení, zvýšíme hmotnost o 2x10g a měření opakujeme.
Posunem siloměru směrem nahoru zajistíme konstantní poloměr otáčení.
Vše zapisujeme do tabulky.
m/g
F
z
/N
T/s
r/cm
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,...17
Powered by FlippingBook