P9160-4Z Návod "ŽES Odstředivá síla" - page 8

© 2013 Didaktik s. r. o.
6
Jednotky: 10g odpovídá 1cm
0,1N odpovídá 1cm
Závěr:
Odstředivá síla je přímo úměrná hmotnosti tělesa.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
0
50
100
F/N
m/g
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook