P9160-4Z Návod "ŽES Odstředivá síla" - page 9

© 2013 Didaktik s. r. o.
7
Příklad:
Následující hodnoty byly naměřený s výše uvedeným nastavením.
m/g
F
z
/N
T/s
r/cm
50
0,52
0,813
13,5
70
0,7
0,811
13,5
90
0,88
0,811
13,5
110
1,04
0,811
13,5
130
1,22
0,813
13,5
Dostáváme následující diagram:
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook