Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

8

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Teorie:

Tepelný stav plynu je definován pomocí hodnot tlaku, objemu, teploty a množství látky.

p . V = n . R . T

p .... tlak

V ... objem

n .... množství Mol

R .... konstanta plynu; R = 8,3 J mol

-1

K

-1

T .... absolutní teplota

Jsou-li

V

a

n

konstantní,

p

a

T

jsou přímo úměrné v důsledku tepelné stavové rovnice.

Tento závěr je známý jako „

Gay-Lussacův zákon

“.

Cílem tohoto pokusu je ukázat přímé úměrnosti

p

a

T

(v případě,

V

a

n

jsou konstantní) odhad

hodnoty absolutní nuly.

Pokus:

• Tlakoměru našroubujte na otvor víka shora.

• Přišroubujte kovovou kouli zespodu. Tlakoměr nyní ukazuje tlak vzduchu uvnitř koule.

• Nyní kádinku kalorimetru zaplňte vodou (koule by měly být zcela ponořena do vody).

• Teplotu vody měří teploměr, v silikonové zátce.

• Teplota vzduchu uvnitř duté kovové koule (po cca. 2 minutách, sledujte manometr) se mění na

teplotu vody.

• Pokud nejsou na displeji manometru žádné změny, je už teplota vzduchu (uvnitř duté kovové

koule) rovna teplotě vody, z teploměru lze odečíst teplotu a z manometru tlak vzduchu.

• Přeneste hodnoty do grafu.

• Nyní budeme měnit teplotu vody pro více výsledků.

Informace:

Chcete-li zajistit rychlý průběh pokusu pro několik skupin žáků, doporučujeme si připravit dostatek

vody o různých teplotách (ledová, studená, teplá, horká voda).