Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 36 Next Page
Page Background

13

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

TDS 3.2 Vedení tepla v pevných látkách kvantitativně

Použité soupravy:

P9902-5C Nauka o teple 2

1x P2700-2D Joulův kalorimetr univerzální

1x P2700-2E Přídavný uzávěr pro kalorimetr

1x P2714-1S Tyče pro vedení tepla

4x P2220-1A Teploměr

Nutné příslušenství:

Teplá voda

Horká voda

Materiál: