Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 36 Next Page
Page Background

14

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

V tomto pokusu chceme ukázat, že vedení tepla závisí na jednotlivých materiálech. Různé

materiály vedou teplo různým způsobem.

Čím teplejší je materiál, tím více vibrují molekuly (nebo atomy) kolem jejich klidové polohy.

Intenzita přenosu těchto vibrací závisí na tepelné vodivosti materiálu.

Aplikaci v praxi lze nalézt při stavbě domu.

Aby se v zimě zabránilo příliš velké ztrátě tepla směrem zevnitř ven, dům se zaizoluje tepelně

izolačním materiálem - špatně vodivé nebo nevodivé materiály.

Pokus:

• Tyče pro vedení tepla prostrčte do přídavného uzávěru pro kalorimetr přes silikonové zátky. Je

důležité, aby otvor pro umístění teploměrů směřoval vzhůru.

• Kádinku kalorimetru naplňte vodou (ideální teplota je cca. 80°C).

• Drážky tyčí pro vedení tepla také naplňte vodou (vlažnou).

• Poté, co víko umístíte na kádinku, zkontrolujte, zda jsou všechny čtyři tyče pro vedení tepla

umístěny ve stejné hloubce.

• Pozorujte, jak rozdílné materiály vedou teplo, odečtěte teplotu na horním konci tyčí v určitých

časových intervalech (například každých 15 až 20 sekund).

• Naměřené hodnoty jsou zaznamenejte do grafu:

Čas

Teplota v °C materiálu

sklo

ocel

hliník

měď

Závěr:

Náš pokus ukázal: ......................................................

je nejlepší vodič tepla

......................................................

je nejhorší vodič tepla