Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 36 Next Page
Page Background

17

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Přeneseme naměřené hodnoty 4 grafů do následujícího grafu. Poté grafy pojmenujeme podle

materiálů:

Informace:

Pokus je proveden správně, pokud je prováděn ve skupinách po 5 studentech. Jeden student

pozoruje čas, zatímco ostatní pozorují teploměry. V případě, že jsou časové intervaly mezi

měřeními přesně dodrženy, lze určit velmi přesnou závislost čas-teplota.

Zde je příklad pro měď: