Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 36 Next Page
Page Background

18

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

TDS 3.3 Vyzařování tepla kvantitativně

Použité soupravy:

P9902-5C Nauka o teple 2

1x P2720-1L Oktagon pro tepelné vyzařování

1x

MB241-2T Tepelný přijímač

Nutné příslušenství:

2x

Měřicí přístroj

1x Propojovací kabely

1x Zdroj napětí

Materiál:

Pevné těleso, které je vystaveno tepelnému sálání, absorbuje část tohoto záření, a současně

vyzařuje takto přijaté energie.

V tomto pokusu zkoumáme, jak je množství emitované záření (emise) závislé na struktuře povrchu

a barvě tělesa.