Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 36 Next Page
Page Background

19

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pokus:

• Barevné kovové destičky z oktagonu směřujte ven a ozařuje halogenovou lampou zevnitř. Pro

generování trvale emitovaného záření to trvá o něco déle, (cca 20 min.).

• Lampička proto zapněte na začátku hodiny (s napájecím zdrojem 12 V AC). Tepelný přijímač

připojte k multimetru (doporučujeme analogový multimetr) a nastavte 1 V DC. Protože všechny

desky mají stejnou vnitřní strukturu, rozdíl v emisním chování se objeví pouze na vnějších

površích desek.

• Tepelný přijímač převádí generované tepelné záření do napětí, které lze odečíst na multimetru.

• Po 20 minutách začneme měřit. Tepelný přijímač umístíme přímo k přední části jedné z desek

osmiúhelníku (měl by být umístěn v základně osmiúhelníku).

• Nejprve začneme s deskou „přírodní lesk“. Dbáme na to, aby byl tepelný přijímač zapnutý a na

zesilovači nastavena hodnota 0,5 V.

• Oktagon pootočíme kruhově a provádíme stejné měření s dalšími 7 povrchy.

• Naměřené hodnoty přeneseme následně do grafu.

• Určíme pořadí ploch podle jejich emisního chování, na prvním místě je povrch s nejsilnější

emisí.