Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 36 Next Page
Page Background

20

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Povrch

přírodní

lesk

bílá červená žlutá černá

přírodní

mat

modrá

bílá

mat

U/V

Pořadí

U/V

Pořadí

Závěr:

Tepelné záření závisí na struktuře povrchu a barvě materiálu.

Chcete-li překontrolovat první měření, začněte druhé kolo měření.

Je důležité, aby toto měření bylo vykonáno rychle. Samozřejmě, že je možné, že jsou v druhém

kole naměřeny jiné hodnoty, než v prvním kole (konstanta nedosáhla ještě 100%), ale pořadí by

mělo zůstat stejné jako v prvním kole.

Poznámka:

Použití analogového multimetru se doporučuje z následujících důvodů.

Emisní hodnoty plochy červené, žluté, černé a modré jsou téměř identické. S analogovým

multimetrem je pro studenta snadnější vyhodnotit tyto barvy jako „si rovné“.

Výsledek:

Hrubý povrch vyzařuje více energie, než hladký (to lze pozorovat jasně na „přírodní“ a „bílé“). U

barev červená, žlutá, černá a modrá se dostaneme na hodnoty s malými rozdíly.

Neexistuje žádná skutečná spojitost mezi jasem barev a emisním chováním, protože chemická

struktura barvy neovlivňuje emisní chování.

Požádejte studenty, aby nejdříve zapojili oktagon. Poté by měly pokračovat s další přípravou.

Pokud není možné čekat 20 minut, je samozřejmě možné začít i dříve.

V tomto případě je pravděpodobné, že se bude pořadí lišit v porovnání s druhým kolem měření.

Tyto rozdíly se mohou vyskytnout pouze u výše uvedených barev červené, žluté, modré a černé

(za použití analogového multimetru; hodnoty pro tyto 4 barvy lze označit jako „téměř stejné“).