Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 36 Next Page
Page Background

21

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

TDS 3.4 Pohlcování tepla kvantitativně

Použité soupravy:

P9902-5C Nauka o teple 2

Materiál:

1x P2720-1L Oktagon pro tepelné vyzařování

1x

MB241-2T Tepelný přijímač

Nutné příslušenství:

2x

Měřicí přístroj

1x Propojovací kabely

1x Zdroj napětí

Pevná tělesa, která jsou vystavena tepelnému záření, pohlcují část tohoto záření (tento proces se

nazývá absorpce).

V tomto pokusu budeme sledovat na jakých vlastnostech pevných látek je závislé množství

absorbovaného záření.