Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 36 Next Page
Page Background

23

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Povrch

přírodní

lesk

bílá červená žlutá černá

přírodní

mat

modrá

bílá

mat

U/V

Pořadí

U/V

Pořadí

Závěr:

Absorpce tepelného záření závisí na struktuře povrchu a barvě.

Sestavte žebříček pořadí ploch podle jejich emisního chování. První místo připadne povrchu s

nejsilnější emisí.

Poznámka:

Použití analogového multimetru se doporučuje z následujících důvodů.

Emisní hodnoty plochy červené, žluté, černé a modré jsou téměř identické. S analogovým

multimetrem je pro studenta snadnější vyhodnotit tyto barvy jako „si rovné“.

Výsledek:

Hrubý povrch absorbuje více energie, než hladký (to lze pozorovat jasně na „přírodní“ a „bílé“). U

barev červená, žlutá, černá a modrá se dostaneme na hodnoty s malými rozdíly.

Neexistuje žádná skutečná spojitost mezi jasem barev a emisním chováním, protože chemická

struktura barvy neovlivňuje emisní chování.

Požádejte studenty, aby nejdříve zapojili oktagon. Poté by měly pokračovat s další přípravou.

Pokud není možné čekat 20 minut, je samozřejmě možné začít i dříve.

V tomto případě je pravděpodobné, že se bude pořadí lišit v porovnání s druhým kolem měření.

Tyto rozdíly se mohou vyskytnout pouze u výše uvedených barev červené, žluté, modré a černé

(za použití analogového multimetru; hodnoty pro tyto 4 barvy lze označit jako „téměř stejné“).

Tato čekací doba 20 minut by měla být dodržena i mezi tímto pokusem a pokusem TDS 3.3

(vyzařování tepla kvantitativně).