Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 36 Next Page
Page Background

24

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

ELS 4.2.1 Odevzdávání tepla a intenzita proudu

3. Práce a výkon

Použité soupravy:

P9902-5C Nauka o teple 2

Materiál:

1x P2700-2D Joulův kalorimetr univerzální

1x P2220-1A Laboratorní teploměr

Nutné příslušenství:

1x Odměrný válec

2x

Měřicí přístroj

1x Propojovací kabely

1x Zdroj napětí

Chceme měřit tepelný výkon elektrického proudu v ponorném ohřívači.

Příprava:

• Do kalorimetru nalejeme 100 ml vody (odměříme ji měřícím válcem).

• Elektrické topné těleso kalorimetru je připojeno na variabilní zdroj napájení.

• Napájecí zdroj zůstává stále vypnutý.

• K měření proudu připojíme ampérmetr (měřící rozsah 10 A ~) v sérii s topným tělesem. Napětí

se dá změřit na přípojkách topného tělesa voltmetrem (měřící rozsah 30V ~).

• Teploměr umístěte v kalorimetru přes pryžovou zátku.