Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 36 Next Page
Page Background

25

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pokus:

Měříme teplotu vodu v kalorimetru a hodnoty zaznamenáváme.

Pozorování:

Počáteční teplota vody: t

1

= .......... °C

Nastavíme stejnosměrný proud hodnotu 1A. Měříme napětí na topném tělese a zaznamenáváme

je.

Pozorování:

Napětí na topném tělese: U = .......... V

Zahříváme přesně 300 sekund (měříme pomocí stopek). Pak vypneme napájení, zamícháme

vodu (pohyb míchadla nahoru a dolů) v kalorimetru, odečteme teplotu vody a vypočítáme vzestup

teploty.

Pozorování:

Konečná teplota: t

2

= .......... °C

Rozdíl teplot: E

tt

= t

2

- t

1

= .......... °C

Opět zapneme napájení a nastavíme intenzitu proudu do 2A. Po 300 sekundách vypneme

napájení, zamícháme vodu a měříme teplotu vody.

Pozorování:

Konečná teplota: t

3

= .......... °C

Rozdíl teplot: D

t

= t

3

- t

1

= .......... °C

Závěr:

Množství emitovaného tepla se zvyšuje se čtvercem hodnoty proudu.

Důvodem je závislost elektrické práce na aktuální intenzitě proudu podle vzorce:

W = I

2

x R x t