Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 36 Next Page
Page Background

26

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

ELS 4.2.2 Elektrický ekvivalent tepla

Použité soupravy:

P9902-5C Nauka o teple 2

Materiál:

1x P2700-2D Joulův kalorimetr univerzální

1x P2220-1A Laboratorní teploměr

Nutné příslušenství:

1x Odměrný válec

2x

Měřicí přístroj

1x Propojovací kabely

1x Zdroj napětí

Chceme vypočítat, kolik je potřeba elektrické energie k ohřevu 1 kg vody o 1°C.

Příprava:

• Do kalorimetru nalejte 100 ml vody (změřte pomocí odměrného válce).

• Elektrické topné těleso je připojeno k 9V střídavému proudu.

• Napájení je vypnuto.

• Ampérmetr (měřící rozsah 10 A) se připojí do série s topným tělesem.

• Přivedené napětí se dá změřit pomocí voltmetru (měřicí rozsah 30 V ~).

• Teploměr umístěte do kalorimetru přes pryžovou zátku.