Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 36 Next Page
Page Background

27

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pokus:

Měříme teplotu vody v kalorimetru a zaznamenáváme ji.

Pozorování:

Počáteční teplota vody: t

1

= .......... °C

Kontrolujeme napájení a zaznamenáváme čas (pomocí stopek nebo hodinek). Proud a napětí také

měříme a zaznamenáváme.

Poté vypneme napájení a promícháme vodu v kalorimetru a odečteme teplotu vody.

Pozorování:

Napětí: U = .......... V

Proud: I = .......... A

Konečná teplota: t

2

= .......... °C

Rozdíl teplot: D

t

= t

2

- t

1

= .......... °C