Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

1

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

P9902-5C Nauka o teple 2 3 Obsah soupravy 3 1. Změna skupenství 4 TDS 2.2 Specifické teplo vody 4 2. Teplo „kvantitativně“ 7 TDS 3.1 Kvantitativní tepelná roztažnost plynů - Gay-Lussacovy zákony (absolutní nula) 7 TDS 3.2 Vedení tepla v pevných látkách kvantitativně 13 TDS 3.3 Vyzařování tepla kvantitativně 18 TDS 3.4 Pohlcování tepla kvantitativně 21 3. Práce a výkon 24 ELS 4.2.1 Odevzdávání tepla a intenzita proudu 24 ELS 4.2.2 Elektrický ekvivalent tepla 26 ELS 4.3 Ekvivalent vody 28 TDS 5.1 Přeměna tepelné energie na elektrickou 30 TDS 5.2 Termoelektrické chlazení, ,,Peltierův efekt“ 32