Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 36 Next Page
Page Background

28

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

ELS 4.3 Ekvivalent vody

Použité soupravy:

P9902-5C Nauka o teple 2

Materiál:

1x P2700-2D Joulův kalorimetr univerzální

1x P2220-1A Laboratorní teploměr

Nutné příslušenství:

1x Odměrný válec

2x

Měřicí přístroj

1x Propojovací kabely

1x Zdroj napětí

Pokud se zahřívá voda, musí se také zahřát nádoba .

Nádoba sama o sobě se potom chová podobně jako zahřívaná voda.

Nalezneme ekvivalent vody pro kalorimetr.

Příprava:

• Do kalorimetru nalejte 200 ml vody.

• Elektrické topné těleso ponořte do kalorimetru a nastavte 9 V/AC.

• Elektrické napájení ještě nezapínejte.

• Ampérmetr (rozsah měření 10 A ~) připojte do série s topným tělesem tak, aby bylo možné

měřit elektrický proud.

• Teploměr umístěte v kalorimetru přes pryžovou zátku.

• Měřte teplotu vody v kalorimetru a zaznamenávejte.