Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 36 Next Page
Page Background

29

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pokus:

Měříme teplotu vody v kalorimetru a zaznamenáváme ji.

Pozorování:

Počáteční teplota vody: t

1

= .......... °C

Zapneme elektrické napájení a zaznamenáváme čas (použijte stopky nebo hodinky). Současně

zaznamenáváme hodnotu napájení. Vodu ohříváme přesně 400 sekund.

Poté vypneme napájení a promícháme vodu v kalorimetru a odečteme teplotu vody.

Pozorování:

Napětí

U = ..........V

Proud:

I = .......... A

Konečná teplota: t

2

= .......... °C

Rozdíl teplot: D

t

= t

2

- t

1

= .......... °C

Měrné teplo vody: c

w

=4186J/kg°C

Ekvivalent tepla

w

dostane za pomocí následující rovnice:

(m + w) x D

t

x c

w

= U x I x t

w = .......... kg

Závěr:

Nádoba má stejný ekvivalent jako voda, která je v ní zahřívána.