Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 36 Next Page
Page Background

30

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

TDS 5.1 Přeměna tepelné energie na elektrickou

Použité soupravy:

P9902-5C Nauka o teple 2

Materiál:

1x P2725-1T Termogenerátor s úpinkou

2x P2220-1A Laboratorní teploměr

Nutné příslušenství:

1x

Měřicí přístroj

1x Propojovací kabely

1x Zdroj napětí

Horká voda

Studená voda (kostky ledu)

Dva vodiče z různých materiálů jsou připájeny dohromady na společném zakončení. Pokud mají

vodiče rozdílnou teplotu, vytvoří se mezi nimi napětí známé jako tepelné napětí. Tento účinek lze

nalézt v literatuře jako „Seebeck“ efekt.

Výše napětí je závislá na rozdílu teplot mezi vodiči. V následujících dvou pokusech budeme

zkoumat tento termoelektrický pár.

První pokus ukazuje závislost tepelného napětí od rozdílů teploty.

Ve druhém pokusu (TDS 5.2) vytvoříme teplotní rozdíl pomocí externího napětí (to znamená, že

můžeme pomocí napětí zvýšit teplotu v jednom z tepelných prvků a snížit v druhém).