Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 36 Next Page
Page Background

32

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

TDS 5.2 Termoelektrické chlazení, ,,Peltierův efekt“

Použité soupravy:

P9902-5C Nauka o teple 2

Materiál:

1x P2725-1T Termogenerátor s úpinkou

2x P2220-1A Laboratorní teploměr

Nutné příslušenství:

1x Propojovací kabely

1x Zdroj napětí

Pokus:

Teplotní rozdíl se objeví v důsledku aplikovaného napětí.

Příprava:

• Kádinky termogeneratoru naplňte vodou o stejné teplotě.

• Kádinky pevně upněte k Peltierovému článku.

• Spojte Peltierův článek s napájením prostřednictvím dvou kabelů, nastavte DC.

• Teplotu uvnitř kádinky měříme dvěma teploměry umístěnými v silikonové zátce.

• Naměřené hodnoty zaznamenejte do tabulky.