Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

3

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Číslo Označení Název položky

Počet

1 P2700-2D Joulův kalorimetr univerzální

1

2 P2700-2E Přídavný uzávěr pro kalorimetr

1

3 P2714-1S Tyče pro vedení tepla, sada 4 ks

1

4 P2712-1K Koule pro Gay - Lussacův zákon

1

5 P2712-1M Manometr pro Gay - Lussacův zákon

1

6 P2720-1L Oktagon pro tepelné vyzařování

1

7 MB241-2T Tepelný přijímač

1

8 P2725-1T Termogenerátor s úpinkou

1

9 P2220-1A Laboratorní teploměr, -10°C ... +110°C

2

P9902-5C Nauka o teple 2

Obsah soupravy