Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

5

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pokud chceme vypočítat náklady na koupel ve vaně, musíme znát množství energie, která je

nutná k ohřátí 1 kg vody o 1 stupeň.

Příprava:

• Pokus sestavte podle obrázku.

• Do kalorimetru nalejte 100 ml vody (změřte pomocí odměrného válce).

• Topnou spirálu vložte do kalorimetru a na AC nastavte 9V.

• Elektrický napájecí zdroj ještě nezapínejte.

• Ampérmetr (o rozsahu měření 10 A) zapojte do série s topnou spirálou (měření elektrického

proudu).

• Napětí se dá změřit pomocí voltmetru prostřednictvím plug-in konektoru topné spirály.

• Teploměr zasuňte do víka kalorimetru.

• Měřte teplotu vody v kalorimetru a zaznamenejte.

Pokus:

• Zapněte elektrické napájení a zaznamenávejte čas (zapněte stopky nebo kontrolujte čas na

hodinkách).

• Měřte současně intenzitu proudu a napětí a zaznamenejte.

• Zahřívejte přesně 20 minut.

• Vypněte napájení, voda v kalorimetru smíchejte (točte míchátkem a současně s ním pohybujte

nahoru a dolů).

• Odečtěte teplotu vody.

Hodnocení:

Elektrická energie =

napětí

x

intenzita proudu

x

čas

(Joule)

(Volt)

(Ampéry)

(sekunda)

W = U x l x t

Hmotnost vody

m = 0,1 kg

Čas

t = 200 s

Intenzita proudu

l = .................. A

Napětí

U = ............ ... V

Elektrické energie W = .... ............J

Počáteční teplota T1 = ........... .. °C

Konečná teplota

T2 = .............. °C

Rozdíl teploty

: .................... °C

Dodaná energie: ....................... .J