Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

6

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Nyní známe množství energie, která je potřebná pro konkrétní zvýšení teploty 0,1 kg vody.

Na základě energie, která je nutná k vyhřívání 0,1 kg vody o 1°C, je možné snadno vypočítat:

Nutná energie: ............ J

Za účelem ohřátí 1 kg vody o 1 ° C je potřeba desetkrát více energie, což znamená ............... J.

Hodnota specifického tepla v tabulce je 4186 J / kg°C

V tomto experimentu se mohou objevit četné chyby. Zvažte, jaké chyby se mohly objevit.

Závěr:

Měrné teplo vody se rovná množství tepla (hodnotě energie), která je nutná k ohřevu 1 kg vody o

1°C.