Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

7

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

TDS 3.1 Kvantitativní tepelná roztažnost plynů - Gay-Lussacovy zákony (absolutní nula)

Použité soupravy:

P9902-5C Nauka o teple 2

1x P2700-2D Joulův kalorimetr univerzální

1x P2700-2E Přídavný uzávěr pro kalorimetr

1x P2712-1K Koule pro Gay-Lussacův zákon

1x P2712-1M Manometr pro Gay-Lussacův zákon

1x P2220-1A Laboratorní teploměr

Materiál:

2. Teplo „kvantitativně“