Table of Contents Table of Contents
P9160-5C Návod "ŽES Nauka o teple 2" Next Page
Information
Show Menu
P9160-5C Návod "ŽES Nauka o teple 2" Next Page

 
P9902-5C Nauka o teple 2
5

Obsah soupravy
5

1. Změna skupenství
6

TDS 2.2 Specifické teplo vody
6

2. Teplo „kvantitativně“
9

TDS 3.1 Kvantitativní tepelná roztažnost plynů - Gay-Lussacovy zákony (absolutní nula)
9

TDS 3.2 Vedení tepla v pevných látkách kvantitativně
15

TDS 3.3 Vyzařování tepla kvantitativně
20

TDS 3.4 Pohlcování tepla kvantitativně
23

3. Práce a výkon
26

ELS 4.2.1 Odevzdávání tepla a intenzita proudu
26

ELS 4.2.2 Elektrický ekvivalent tepla
28

ELS 4.3 Ekvivalent vody
30

TDS 5.1 Přeměna tepelné energie na elektrickou
32

TDS 5.2 Termoelektrické chlazení, ,,Peltierův efekt“
34