P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 10

8
© Didaktik s.r.o.
EMS 1.3. Vztah mezi intenzitou proudu a tangentou úhlu vychýlení
Potřebné soupravy
P9901-4D ŽES Elektřina 1
P9902-5T ŽES Elektrodynamika
Materiál
1 Propojovací deska malá
1 Spojovací vodič 50 cm, červený
1 Spojovací vodič 75 cm, červený
1 Spojovací vodič 75 cm, modrý
2 Modul připojení
2 Modul vodič přímý
1 Modul přerušené vedení, 2 zdířky
1 Modul s upínací zdířkou
1 Modul odpor 100 Ω
1 Držák se štěrbinou a otvorem
1 Držák pro kapesní kompas
1 Indukční cívka
1 Kapesní kompas
Nutné příslušenství
1 Napájecí zdroj
1 Měřicí přístroj
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...32
Powered by FlippingBook